Sando Sando

The interior design of an Italian restaurant in Shibuya-ku, Tokyo.

NANE
Sando Sando
LOCATION
Shibuya-ku, Tokyo, Japan
USE
Restaurant
TOTAL FLOOR AREA
39.01㎡
ARCHITECT
Kosuke Bando / Kosuke Bando Architects + Takeo Minato
CONTRACTOR
Nobuyuki Fukui, Tomoe Naito, Moe Shigehisa / Roovice
FUNITURE
Makoto Inagaki / PROMENADE FURNITURE
GRAPHIC DESIGN
Ryuto Miyake
COMPLETION
2014
PHOTO
Teppei Hori
TOP